ประเภท ราคารับซื้อ การปรับตัว
1 ทองแดงปอกใหญ่ 255.00 ▲ 15
2 ทองแดงใหญ่ช็อต 250.00 ▲ 20
3 ทองแดงเส้นใหญ่ 240.00 ▲ 20
4 ทองแดงเส้นเล็ก 235.00 ▲ 5
5 ทองแดงชุบขาว 175.00 ▲ 5
6 ทองเหลืองหนา 150.00 ▲ 5
7 ทองเหลืองบาง 130.00 ▲ 10
8 อลูมิเนียมหนา 45.00 ▲ 5
9 อลูมิเนียมบาง 45.00 ▲ 5
10 อลูมิเนียมฉาก 50.00 ▲ 49
11 อลูมิเนียมกระป๋อง 48.00 ▲ 8
12 อลูมิเนียมฝาจุกแกะ 30.00 ▲ 29
13 อลูมิเนียมมุ่งลวด 20.00 ▲ 19
14 อลูมิเนียมล้อแม็กซ์รถยนต์ 60.00 ▲ 45
15 อลูมิเนียมอัลลอย 20.00 ▲ 18.5
16 อลูมิเนียมหม้อน้ำไส้ทองแดง 120.00 ▲ 10
17 อลูมิเนียมหม้อน้ำไส้เนียม 30.00 คงที่
18 อลูมิเนียมติดเหล็ก 15.00 คงที่
19 ตะกั่วอ่อน 40.00 คงที่
20 ตะกั่วแข็ง 40.00 คงที่
21 สแตนเลส 40.00 ▼ 5
22 แบตเตอรี่ขาว 25.00 คงที่
23 แบตเตอรี่เล็ก/ดำ 24.00 ▼ 1
24 เหล็กหนา 12.00 ▲ 1.5
25 เหล็กบาง 10.50 ▲ 1
26 เหล็กลวด 6.00 ▼ 1
27 เมทัลชีท/ซีลาย 8.50 ▼ 0.5
28 กระป๋องสังกะสี 4.00 คงที่
29 ปีบเปล่า 4.00 คงที่
30 กระดาษลังน้ำตาล 3.50 ▼ 1
31 กระดาษขาวดำA 10.50 ▲ 1
32 กระดาษย่อย/เล่ม 2.50 ▼ 1
33 หนังสือพิมพ์A 9.50 ▲ 1.5
34 แกนกระดาษ/รังไข่ 2.00 ▼ 1
35 พลาสติกเพทใส 9.00 ▼ 1
36 พลาสติกรวมสี 6.00 คงที่
37 พลาสติกแกลลอนนม 15.00 ▼ 135
38 พลาสติกดำ 3.00 ▼ 1
39 พลาสติกกรอบ 3.00 คงที่
40 ท่อPVCฟ้า 4.00 ▼ 4
41 ข้อต่อPVC 3.00 ▼ 1
42 สายยางใส 3.50 ▼ 2.5
43 อะคริลิค 10.00 คงที่
44 ถุงรวมสะอาด 3.50 ▼ 1.5
45 เปลือกสายไฟ 1.00 ▼ 28
46 ท่อPVC/ข้อต่อเหลือง 3.00 คงที่
47 แก้วแเดง 2.00 ▲ 0.8
48 แก้วขาว 2.20 ▲ 0.7
49 แก้วรวมสี 1.20 ▲ 0.2
50 เหล้าขาวใหญ่ 11.50 ▲ 0.5
51 เหล้าขาวเล็ก(24ขวด) 14.00 ▲ 2
52 เบียร์ลีโอ 15.00 ▲ 1
53 เบียร์ช้าง(ใหญ่) 15.00 ▲ 1
54 เบียร์สิงห์ 11.50 ▲ 1.5
55 เบียร์ไฮเนเก้น 16.00 ▼ 26
56 น้ำมันพืช(กก.) 15.00 ▼ 15
57 ทีวีสภาพสมบูรณ์ใหญ่ 20.00 ▼ 135
58 ตู้เย็นสภาพดี (เครื่อง) 250.00 ▲ 105
59 เครื่องซักผ้า (เครื่อง) 250.00 ▲ 120
60 คอมแอร์บ้าน/รถยนต์ 20.00 ▼ 110